ภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยฝุ่นราวกับปราสาททรายสีทอง

เป็นเวลากว่า 800 ปีที่ครอบครัวหลายพันครอบครัวอาศัยอยู่ในป้อมปราการทะเลทรายที่สวยงามแห่งนี้ในรัฐราชสถานของอินเดีย ไปทางขอบด้านตะวันตกอันห่างไกลของรัฐราชสถานของอินเดีย ล้อมรอบด้วยทะเลทรายธาร์ ป้อมปราการยุคกลางของไจซาลเมอร์สูงตระหง่านมากกว่า 20 ชั้นจากภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยฝุ่นราวกับปราสาททรายสีทองป้อมปราการหินทรายที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1156

ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสามเหลี่ยม มีกำแพงสามชั้น ประตูสูงตระหง่านสี่บาน และป้อมปราการ 99 แห่ง ไจซาลเมอร์เป็นมรดกโลกของยูเนสโกร่วมกับป้อมปราการอันตระการตาอีกห้าแห่งในรัฐราชสถานและเฉดสีน้ำผึ้งอันโดดเด่นของหินทรายสีเหลืองที่ใช้ในการสร้างที่มั่นแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ชื่อเล่นคือเมืองทองคำ ป้อมปราการเป็นมากกว่าสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่สำคัญ: กว่า 800 ปีหลังจากที่ถูกสร้างขึ้น ลูกหลานประมาณ 2,000 ถึง 4,000 คนที่อาศัยอยู่ในปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดยังคงอาศัยอยู่ภายในกำแพงที่มีป้อมปราการ ไม่มีค่าเช่า เนื่องจากบรรพบุรุษของพวกเขาเป็น พระราชทานแผ่นดินเพื่อตอบแทนการรับใช้อาณาจักร ทุกวันนี้ Jaisalmer ไม่เพียงแต่เป็นป้อมปราการโบราณหลังสุดท้ายที่มีคนอาศัยอยู่ในอินเดียเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิต ซึ่งชีวิตดำเนินไปท่ามกลางตรอกแคบๆ และสนามหญ้าที่แออัดในลักษณะเดียวกับที่เคยเป็นในศตวรรษที่ 12