ข้อควรระวังในการเลือกซื้อเครื่องสำอางค์

ข้อควรระวังในการเลือกซื้อเครื่องสำอางค์ ในการเลือกซื้อสินค้าในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ หลายแบรนด์ อีกทั้งยังมีให้เลือกใช้หลากหลายความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางสำหรับ แต่งหน้า บำรุงผิวหน้า บำรุงผิวกาย รอบดวงตา ลิปแคร์ พอกหน้า พอกตัว เยอะแยะมากมาย แต่ในการเลือกใช้เครื่องสำอางให้ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผิวของเรานั้น จึงควร มีข้อระวังและข้อสังเกตุก่อนเลือกซื้อเครื่องสำอางมาใช้ ดังนี้

1. ดูเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง ซึ่งควรเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้

หน่วยงานในปัจจุบันที่คอยดูแลและควบคุมการผลิตเครื่องสำอางมีหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานหลักที่คอยดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นคือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายต่อผู้บริโภคที่เป็นอาหารและยาที่ต้องควบคุม

ลูกค้าบางคนอาจจะสงสัยว่า ทำไม ผลิตภัณฑ์จันทร์สว่าง ถึงไม่มี เครื่องหมาย อย. สำหรับ เครื่องสำอางจันทร์สว่าง นั้นเป็น เครื่องสำอางสมุนไพร จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องสำอางทั่วไป ไม่มีสารเคมีต้องห้ามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข คือ สารไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ สารปรอทแอมโมเนีย นอกจากนี้ สารสกัดจากสมุนไพรจันทร์สว่าง ของเราก็ได้ส่งตรวจสอบคุณภาพกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่าไม่มีส่วนผสมของสารดั่งกล่าว เพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์จันทร์สว่าง จึงไม่ต้องมี เครื่องหมาย อย. และมั่นใจถึงความปลอดภัยได้เป็นอย่างยิ่ง

2. มาตรฐานการผลิตสินค้าหรือเครื่องสำอาง

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นๆ ถูกผลิตออกมาจำหน่ายด้วยมาตรฐานการผลิตที่น่าเชื่อถือได้ เพราะในการผลิตเครื่องสำอางนั้น เป็นสินค้าที่ต้องนำมาใช้สัมผัสกับผิวหน้าหรือผิวกายของเราโดยตรง ถ้าการผลิตไม่ได้มาตรฐาน ไม่สะอาด หรือมีส่วนผสมที่เป็นอันตราย อาจจะทำให้ผู้ใช้เครื่องสำอางนั้นเกิดอันตรายได้

ผลิตภัณฑ์สินค้าจันทร์สว่าง ได้รับมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทได้มาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง ตามมาตราฐานสากล

อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์สินค้าจันทร์สว่าง ยังได้รับเครื่องหมาย ISO 9001 อีกด้วย ซึ่งเป็นระบบคุณภาพที่ใช้ในการประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรของผู้ส่งมอบ (Supplier) หรือผู้ผลิต (Manufacture) หรือผู้ให้บริการประกอบด้วยข้อกำหนดทั้งหมด 8 ข้อ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นเงื่อนไขในการทำข้อตกลงต่าง ๆ ทางการค้าระหว่างผู้ซื้อ (Purchaser) หรือ ลูกค้า (Customer) กับผู้ส่งมอบ หรือผู้ผลิตได้ โดยลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกทำการค้า กับผู้ส่งมอบรายใด หรือองค์กรใดก็ได้ที่ผ่านการรับรองแล้วว่า มีการบริหารคุณภาพที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบคุณภาพ ISO 9001

ระบบคุณภาพ ISO 9001ไม่เพียงแต่เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ได้เฉพาะในโรงงานผลิตสินค้าเท่านั้น ยังสามารถนำไปใช้ได้กับธุรกิจการบริการอื่น ๆ ได้อีกด้วย หากแต่เป็นระบบคุณภาพ ที่มีการนำไปใช้ และปฏิบัติตามมากที่สุดในโลก

3. ดูวันหมดอายุ ส่วนผสม ชื่อบริษัทผู้ผลิต ที่อยู่ หรือผู้นำเข้า

ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ผลิตออกมาจำหน่าย รวมทั้งเครื่องสำอางด้วย นั้นย่อมมีอายุการใช้งานของมัน ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องสังเกตก็คือ วันหมดอายุ หากใช้สินค้าหรือเครื่องสำอางที่หมดอายุซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพแล้วย่อมจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวของผู้ใช้อย่างแน่นอน รวมถึงส่วนผสมที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผิวผู้ใช้ได้ อย่างเช่น เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมต้องห้ามจากหน่วยงานที่ควบคุมอย่าง อย. เครื่องสำอางค์ที่มีสารไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ สารปรอทแอมโมเนีย ซึ่งเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง และที่สำคัญที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้น ต้องมีแหล่งผลิตที่มีที่อยู่แน่นอน มีโรงงานผลิต มีการควบคุมคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน

4. มีฉลากที่ระบุ ยี่ห้อ แหล่งผลิต วิธีใช้ คำแนะนำ หรือคำเตือนอย่างชัดเจน

ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางค์ที่ผลิตได้มาตรฐาน จะต้องมีฉลากติดที่กล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้บริโภคได้ทราบทั้ง ที่อยู่ของบริษัท แหล่งผลิต ยี่ห้อ และคำแนะนำต่างๆ รวมถึงวิธีใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำสินค้าไปใช้ได้ถูกวิธี ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้เครื่องสำอางค์หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกทั้งยังต้องมีคำเตือนสำหรับผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางค์ที่ต้องควบคุมสำหรับเครื่องสำอางค์บางอย่างที่มีสารเคมีที่ต้องควบคุมจาก อย.

5. เลือกซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งขายที่เชื่อถือได้

ในปัจจุบันการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสำอาง มีหลากหลายยี่ห้อ มีวางจำหน่ายในแหล่งต่างๆ มากมาย ทั้งเคาน์เตอร์ของผู้ผลิตเอง บูทตัวแทนจำหน่าย ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก หรือแม้กระทั่งตลาดนัด ยิ่งในปัจจุบันโลกอินเตอร์เน็ต หรือในยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์คฟีเวอร์ ผู้คนหรือผู้บริโภคนั้นสามารถเข้าถึงสินค้าเครื่องสำอางได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส Smart Phone ที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้ว ก็ยังเลือกซื้อเครื่องสำอางได้ง่ายยิ่งขึ้น มีร้านค้าหลากหลาย แต่ในความหลากหลายนี้ย่อมมีทั้งดีและไม่ดี จึงต้องคำนึงถึง แหล่งซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือ มีสถานที่ตั้งและช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน มีบริการที่ดีทั้งก่อนขายและบริการหลังการขาย และที่สำคัญคือ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้และเป็นตัวแทนขายอย่างถูกต้อง

สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการสังเกตและเลือกซื้อเครื่องสำอางให้ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผิวพรรณของเรา เพราะถ้าเลือกซื้อเครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วย่อมเกิดผลเสียตามมาอย่างแน่นอน ซึ่งผลเสียอาจจะเกิดเพียงเล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรงต่อผิวพรรณของเราได้ และสิ่งที่ได้รับอาจจะไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปในการซื้อเครื่องสำอางที่อันตรายและไม่ได้คุณภาพ จึงเป็นข้อคิดให้คำนึงและสังเกตุให้ดีก่อนจะซื้อเครื่องสำอางมาใช้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดกับเงินที่เสียไปและได้รับความพึงพอใจสูงสุดหลังการใช้เครื่องสำอางนั้นๆแล้วอีกด้วย